I'm back

posted on 26 Sep 2012 02:13 by i-ounn
 
 
2.22 


เลขสวยมาก เป็นเวลาอันดีที่เริ่มกลับมาเขียนบล็อค
บางทีเราก็ need พื้นที่ส่วนตัว (ที่มีคนได้เข้ามาัรับรู้และเปลี่ยนกับเราบ้าง)เวลา 2 ปีกว่าเกือบ 3 ปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้เขียนบันทึุกนี่รู้สึกชีวิตมัน...
ล่องลอย สับสน ไร้ทิศทาง ไปมาก
ยิ่งเป็นคนความจำสั้นอยู่แล้ว ยิ่งดูไร้ราก ไร้เหตุผลของการกระทำเข้าไปใหญ่
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย เนื่องจากเราจะไม่สามารถรับมือกับอนาคต(ปัญหา)ในภายภาคหน้าได้


ดังนั้น จึงกลับมาอีกครั้ง ตามคำบอกของท่านแม่


ขอลาไปนอนในคืนนี้ .


ราตรีสวัสดิ์ชีวิต!